สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคส่งออกไปยัง สปป ลาว
บริการ shipping และขนส่งทั่วโลก
เรือเครื่องบินยนต์
ให้บริการสินค้าผ่านแดน
ให้คำปรึกษาเรื่องพิธีการศุลกาการ
ตัวแทนออกของด้านศุลกากร

นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาไทย

ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานมากกว่า 15 ปี เราจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะผ่านด่านศุลกากรอย่างรวดเร็ว

หมดปัญหาสินค้าโดนยึด หรือเก็บภาษีเพิ่ม ลูกค้าทำเอง ทุกขั้นตอน

จบทุกปัญหาในวันเดียว (ไม่มีขั้นต่ำ)

ข้อควรรู้ นำเข้าสินค้าอย่างไรไม่ให้โดนยึดสินค้า

สินค้าต้องห้าม หมายถึง สินค้าที่ห้ามนำเข้าและส่งออกอย่างเด็ดขาด ได้แก่ สินค้าสวยงาม สินค้าอนาจาร สินค้าที่มีธงชาติหรือลวดลาย ยาเสพติด ประเภทต่างๆ พันธบัตร เงิน และสัญลักษณ์ประจำชาติ พระปรมาภิไธยย่อ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนแบบ เครื่องหมายการค้า ฯลฯ