1. ต้องศึกษาธนบัตรปลอมอย่างละเอียดเพื่อดูว่า 'ธนบัตร' อ่านว่าอย่างไร

2. การฉ้อโกงการส่งออกมักเกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนา ทางนั้นจะบอกว่า

3. ราคาถูกผิดปกติ

Categories:

Tags: